<nav id="gimyq"><optgroup id="gimyq"></optgroup></nav>
 • <nav id="gimyq"></nav>
 •  

  热线电话:

                      中国手机:+8613829903668

                  越南手机:+84917971602

   
   
   
   

  C?ng ty TNHH c?ng trình ?i?n máy ?i?n l?nh V?nh C?u Thành ph? Hu? Chau ???c thành l?p n?m 2010, Là m?t c?ng ty chuyên bán, thi?t k? và l?p ??t các lo?i máy ?i?u hòa trung tam.

  惠州市永恒冷气机电工程有限公司成立于2010年,是一家专业从事各种中央空调的销售、设计、安装工程为一体的企业公司。

  C?ng ty có nhi?u n?m kinh nghi?m trong thi?t k? ,k? ngh? v? c?ng ngh? thi c?ng và ??i ng? k? thu?t d?ch v? b?o hành t?n tình và chuyên nghi?p. Hi?n t?i chúng t?i có ??i ng? k? s? thi?t k? chuyên nghi?p, giám sát k? thu?t, nhan viên k? thu?t thi c?ng ?u tú ,S?n sàng ??m nh?n vi?c t? v?n ,thi?t k?, thi c?ng và l?p ??t v?i d?ch v? tích h?p các thi?t b? ?i?n l?nh ?a d?ng và máy ?i?u hòa trung tam cho các nhà máy, khách s?n cùng các trung tam mua s?m.

  公司拥有多年的设计及施工工艺技术经验及工程售后服务团队,目前拥有设计方面专业工程师、工程监理师、工程各工艺技术施工人员等优秀团队,对外经营承接工厂、商业广场,酒店等大型中央空调设计、施工、安装一体化服务及各种制冷设备订做。

  Cùng v?i s? phát tri?n m?nh m? c?a c?ng ty và yêu c?u c?a các quy khách hàng , tháng 6 n?m 2019 , c?ng ty TNHH ?i?u hòa ?i?n máy V?nh C?u thành l?p m?t chi nhánh t?i thành ph? B?c Ninh , Vi?t Nam , tháng 10 n?m 2019 , c?ng ty TNHH ?i?u hòa ?i?n máy V?nh C?u thành l?p m?t chi nhánh t?i thành ph? H?i Phòng , Vi?t Nam , c?ng ty d?ng chan t?i mi?n B?c Vi?t Nam ?? hoàn thành các d? án ?i?u hòa trung tam t?i Vi?t Nam

  随着公司的蓬勃发展和新老客户需求,20196月份公司在越南成立越南北宁永恒空调机电责任有限公司,201910月份成立越南海防永恒空调机电责任有限公司,公司立足北越,面向整个越南承接各类中央空调工程项目

  D?a vào các chi nhánh c?a c?ng ty t?i Trung Qu?c và Vi?t Nam c?ng ty s? ti?p t?c ??m nh?n các d? án ?i?u hòa cho các c?ng trình , trung tam th??ng m?i , khách s?n …. cho toàn b? khu v?c ??ng Nam á

  公司将立足中国,越南公司为依托,面向整个东南亚延伸承接工厂,商业广场,酒店中央空调工程项目。

  Trong vài n?m qua, c?ng ty chúng t?i ?? h?p tác v?i các nhà s?n xu?t ?i?u hòa c?a các th??ng hi?u l?n trong và ngoài n??c, và ?? giành ???c s? tin t??ng ,h? tr? và ?ng h? c?a các nhà s?n xu?t.

  几年来我司与国内外各大品牌的空调生产厂家精诚合作,并得到生产厂家的信赖和支持。

  Hi?n t?i c?ng ty ?? tr? thành ??i ly c?a Thiên Gia Nam Kinh ,C?ng ty Mitsubishi – Haier và các nhà s?n xu?t ?i?u hòa n?i ti?ng ti?ng ? trong và ngoài n??c nh? :Ou Ke, Ou Bo, Midea, Gree, Trane, York, Hoa K? " Carrier, " McQuay và Nh?t B?n ‘DAIKIN hình thành lên m?i quan h? h?p tác lau dài và ?? ??t ???c doanh s?,thành tích t?t.

  公司现已成为南京天加、三菱重工海尔、等国内外知名空调品牌厂家在惠州的代理经销商,中国囤货商,越南天加空调销售网点,同时与欧科、欧博、美的、格力、特灵、约克、美国“Carrier”开利、“McQuay”(麦克维尔)、日本“DAIKIN”(大金)形成长期合作伙伴。

  C?ng ty lu?n ?? cao l?i ích c?a khách hàng và cung c?p cho ng??i dùng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? t?t nh?t.

  公司秉承以顾客利益为导向,并向用户提供优质的产品和满意的服务。

  Hi?n t?i, c?ng ty ?? h?p tác v?i hàng ch?c tòa nhà ph?c h?p, khu c?ng nghi?p, doanh nghi?p l?n, cau l?c b? khách s?n, tr??ng h?c, v.v. và có nh?ng giao d?ch kinh doanh lau dài ?? và ?ang ???c ng??i dùng ?ánh giá cao.

  目前公司以先后与几十家综合大楼、工业园区、大型企业、宾馆会所、学校等进行了合作,有着长期的业务往来,深受用户的一致好评。

  C?ng ty s? vì m?c tiêu chung ?? ph?n ??u: ngày càng ?n ??nh,tinh t?, v?ng m?nh, xu?t s?c và kh?ng ng?ng ??i m?i . m?c ?ích kinh doanh c?a chúng t?i lu?n lu?n ?? cao "h??ng ??n con ng??i, h??ng ??n ch?t l??ng và s? trung th?c" ?? cung c?p cho khách hàng các s?n ph?m và d?ch v? t?t nh?t .

  公司将以做稳、做精、做强、创优、创新、创名为总体目标。将以人为本、以质为本、以诚为本的经营宗旨。

  K? t? khi thành l?p, c?ng ty ?? d?a vào th? m?nh v? nhan tài cùng v?i ?i?m m?nh v? k? thu?t ?? tích h?p c?ng ngh? thi?t k? và l?p ??t ?i?u hòa kh?ng khí trung tam b?o v? m?i tr??ng v?i c?ng ngh? ti?t ki?m n?ng l??ng ?? phát tri?n và m? r?ng th? tr??ng l?p ??t

  .公司自成立以来,依托技术实力和人才优势,综合中央空调的设计安装技术和环保节能技术努力开拓安装市场。

  T?t c? Các d? án sau khi hoàn t?t ?? ???c các ch? ??u t?, ch? s? h?u ?ánh giá cao v? ch?t l??ng ,t?c ?? c?ng nh? d?ch v? b?o hành c?a c?ng ty.

  所承建项目均以优质高速及良好的售后服务得到业主的高度好评。

  Chúng t?i tin t??ng r?ng , th?ng qua vi?c kh?ng ng?ng ??i m?i và khích l? , nu?i d??ng nh?ng nhan viên ?u tú nh?t s? cung c?p t?i khách hàng nh?ng d?ch v? t?t nh?t .

  我们深信,通过创新和激励可以培养最好的员工,提供最好的服务。

  Chúng t?i thúc ??y khách hàng s? d?ng và l?p ??t nh?ng th??ng hi?u qu?c t? , áp d?ng nh?ng c?ng ngh? ti?t ki?m ?i?n n?ng m?i nh?t và v?n ?ang c? g?ng , n? l?c t?o ra giá tr? t? vi?c trên c? s? cung c?p thi?t b? ch?t l??ng cao và c?ng ngh? tiên ti?n, v?i m?c ?ích h?p tác chan thành và ph?c v? chan thành, theo ?ó là s? n? l?c kh?ng ng?ng ?? t?o ra m?t m?i tr??ng nhan t?o tho?i mái và hài hòa.

  我们推广使用国际品牌,应用节能新技术。努力在提供高品质设备及先进技术的基础上创造财富,以真诚合作和真诚服务为宗旨,为营造舒适、环保节能,和谐的用工环境而不懈努力。?

  • 国内公司环境
  • 越南分公司环境

  MORE>>
  TEL:0752-3329787 ?
  联系我们

  紧急抢修
  设备安装
  预订预约
  开机调试
  维修保养
  售后服务
  友情链接: 网站建设    河源中央空调
  幸运飞艇微信网投推荐